Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Всеукраїнський громадський бюджет» у Херсонській області khoda.pb.org.ua, а також умови подання проектів Ініціаторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок бюджетних коштів.

 

1. Терміни та визначення

1.1. «Всеукраїнський громадський бюджет» Херсонської області (далі – ВГБ) – це інноваційна програма, яка є інструментом участі громадян Херсонської області у розподілі частки державного фінансування шляхом подання проектів та проведення відкритого громадського електронного голосування за обрані проекти.

1.2. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – регіональна комісія) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, здійснюють оцінку та попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Херсонській області.

1.3. Заявник проекту – місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області (за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

1.4. Ініціатор проекту – громадянин України віком від 18 років, який зареєстрований на території Херсонської області, заявники проекту, наукові установи та громадські організації, які здійснюють діяльність у межах Херсонської області.

 

2. Загальні умови

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.5. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.6. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.7. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.8. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.9. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.10. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

3.1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2. Організацію розгляду проектів, поданих ініціаторами, здійснює регіональна комісія.

3.3. Після завершення прийому проектів від ініціаторів, обласна комісія оприлюднює проекти, що відповідають вимогам Положення та оголошує про початок голосування.

 

4. Реєстрація

4.1. Ініціатор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до обласної державної адміністрації.

4.2. Ініціатор проекту підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Ініціатор зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3. Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Ініціатор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

4.5. Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Ініціатора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Ініціатором. Наступні дії Ініціатор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проектів

5.1. Перед поданням проектів Ініціатор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

5.2. Проект для участі у ВГБ подається ініціаторами протягом 44 календарних днів з дня оголошення про початок прийому документів.

5.3. При підготовці проекту Ініціатор забезпечує його відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) (далі – постанова Кабінету Міністрів України) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933 (зі змінами) (далі – наказ Мінрегіону), зокрема:

- завершення реалізації проекту у поточному році;

- для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) обов’язковою умовою є наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації та дотримання державних норм і стандартів з енергозбереження;

- загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинна складати понад 5000,0 тис. грн, а для інших проектів – понад 1000,0 тис. грн;

- питання реалізації проекту знаходиться в межах повноважень органів місцевого самоврядування Херсонської області;

- реалізація проекту має здійснюватися виключно на об’єктах, що належать до комунальної форми власності, та / або на землях комунальної власності;

- сфера реалізації проекту повинна бути публічною.

5.4. Ініціатор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.5. Ініціатор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.6. Ініціатор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проекті не порушує прав третіх осіб.

5.7. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проектів

6.1. У рамках ВГБ не можуть прийматись проекти, які:

- містять неповну інформацію;

- розраховані тільки на виконання проектної документації чи проектно-кошторисної документації;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- суперечать чинному законодавству;

- суперечать діючим обласним, місцевим програмам або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

- передбачають витрати на утримання та обслуговування в подальшому, що перевищують вартість реалізації проекту;

-передбачають в подальшому передачу у співвласність чи реалізацію іншим особам, недержавним чи некомунальним установам, організаціям;

- містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо;

- не відповідають вимогам Положення про відбір проектів «Всеукраїнського громадського бюджету» Херсонської області.

6.2. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів області в електронному вигляді.

6.3. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Ініціатора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

6.4. Ініціатор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з голосування, але не пізніше, ніж за 2 календарні дні до завершення голосування.

 

7. Голосування

7.1. Голосування триває протягом 14 календарних днів з дня початку голосування.

7.2. Кожен житель Херсонської області, якому виповнилось 18 років, може віддати один голос за один проект.

7.3. Голосування здійснюється через платформу «Громадський бюджет», яка забезпечує точну ідентифікацію голосуючих осіб із застосуванням технологій BankID, MobileID, електронного підпису та можливість перевірки результатів у разі виникнення сумнівів у їх об’єктивності. Посилання на платформу «Громадський бюджет» для здійснення голосування розміщується на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації www.khoda.gov.ua.

7.4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

8. Реалізація проекту

8.1. Фінансування ВГБ здійснюється у межах доведеного області обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку, відповідно до визначених  обласною державною адміністрацією пріоритетних напрямів на поточний рік, із обов’язковим співфінансуванням з місцевого бюджету відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація цього проекту, в обсязі не менше 10 відсотків від залишкової вартості проекту з урахуванням понесених витрат на момент подачі проекту до участі в Конкурсі.

8.2. Рейтинговий список проектів, до якого включаються проекти, які за результатами електронного голосування набрали не менше 30 відсотків голосів від загальної кількості, подається обласній комісії для попереднього конкурсного відбору.

8.3. Ініціатор дає згоду на всі рішення обласної державної адміністрації щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

8.4. У разі виникнення у Ініціатора претензій до інших Користувачів Сайту, Ініціатор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

8.5. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

8.6. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.7. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.8. Подані проекти на реалізацію в рамках ВГБ, використовуються Херсонською обласною державною адміністрацією з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право та суміжні права».

 

9. Інші умови

9.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов’язані з нею, або що стосуються реалізації Всеукраїнського громадського бюджету» у Херсонській області, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

9.2. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цій Згоді.

9.3. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Згоди і безумовно приймає їх.